18:01 ICT Thứ hai, 18/12/2017

Menu

Tin mới

Hỏi đáp

Thành viên

Trang nhất » Sản phẩm » Linh phụ kiện máy lọc nước R.O

Linh phụ kiện máy lọc nước R.O

Lõi lọc nước số 1
Đăng ngày 22-12-2014 04:03:20 PM
Giá : 50 000 VND
.

Lõi lọc nước số 2
Đăng ngày 22-12-2014 04:04:09 PM
Giá : 80 000 VND
.

Lõi lọc nước số 3
Đăng ngày 22-12-2014 04:04:43 PM
Giá : 80 000 VND
.

Lõi lọc nước số 4
Đăng ngày 22-12-2014 04:05:07 PM
Giá : 650 000 VND
..

Lõi lọc nước số 5
Đăng ngày 22-12-2014 04:05:47 PM
Giá : 200 000 VND
.

Lõi lọc nước số 6
Đăng ngày 22-12-2014 04:07:01 PM
Giá : 200 000 VND
.

Lõi lọc nước số 7
Đăng ngày 22-12-2014 04:07:58 PM
Giá : 200 000 VND
.

Lõi lọc nước số 8
Đăng ngày 22-12-2014 04:08:32 PM
Giá : 200 000 VND
.

Lõi lọc nước số 9 (lõi Nano silver)
Đăng ngày 03-03-2016 03:50:41 PM
Giá : 300 000 VND
.

Van điện từ
Đăng ngày 25-12-2014 02:05:37 PM
Giá : 200 000 VND
.

Van áp cao
Đăng ngày 25-12-2014 02:16:13 PM
Giá : 150 000 VND
.

Bơm áp lực máy 10l/h
Đăng ngày 22-12-2014 04:02:40 PM
Giá : 650 000 VND
.

Adapter
Đăng ngày 25-12-2014 02:29:12 PM
Giá : 250 000 VND
.

vòi lấy nước
Đăng ngày 25-12-2014 02:26:20 PM
Giá : 250 000 VND
.

Van bình áp
Đăng ngày 25-12-2014 02:24:37 PM
Giá : 60 000 VND
.

Van chia nước
Đăng ngày 25-12-2014 02:28:18 PM
Giá : 80 000 VND
.

Ống tio dẫn nước loại 6mm
Đăng ngày 25-12-2014 02:30:28 PM
Giá : 12 000 VND
.

Bình áp 10l
Đăng ngày 22-12-2014 04:01:00 PM
Giá : 650 000 VND
.