08:25 EDT Thứ tư, 28/06/2017

Menu

Tin mới

Hỏi đáp

Thành viên

Trang nhất » Sản phẩm » Linh phụ kiện máy lọc nước R.O

Linh phụ kiện máy lọc nước R.O

Lõi lọc nước số 1
Đăng ngày 22-12-2014 10:03:20 AM
Giá : 50 000 VND
.

Lõi lọc nước số 2
Đăng ngày 22-12-2014 10:04:09 AM
Giá : 80 000 VND
.

Lõi lọc nước số 3
Đăng ngày 22-12-2014 10:04:43 AM
Giá : 80 000 VND
.

Lõi lọc nước số 4
Đăng ngày 22-12-2014 10:05:07 AM
Giá : 650 000 VND
..

Lõi lọc nước số 5
Đăng ngày 22-12-2014 10:05:47 AM
Giá : 200 000 VND
.

Lõi lọc nước số 6
Đăng ngày 22-12-2014 10:07:01 AM
Giá : 200 000 VND
.

Lõi lọc nước số 7
Đăng ngày 22-12-2014 10:07:58 AM
Giá : 200 000 VND
.

Lõi lọc nước số 8
Đăng ngày 22-12-2014 10:08:32 AM
Giá : 200 000 VND
.

Lõi lọc nước số 9 (lõi Nano silver)
Đăng ngày 03-03-2016 09:50:41 AM
Giá : 300 000 VND
.

Van điện từ
Đăng ngày 25-12-2014 08:05:37 AM
Giá : 200 000 VND
.

Van áp cao
Đăng ngày 25-12-2014 08:16:13 AM
Giá : 150 000 VND
.

Bơm áp lực máy 10l/h
Đăng ngày 22-12-2014 10:02:40 AM
Giá : 650 000 VND
.

Adapter
Đăng ngày 25-12-2014 08:29:12 AM
Giá : 250 000 VND
.

vòi lấy nước
Đăng ngày 25-12-2014 08:26:20 AM
Giá : 250 000 VND
.

Van bình áp
Đăng ngày 25-12-2014 08:24:37 AM
Giá : 60 000 VND
.

Van chia nước
Đăng ngày 25-12-2014 08:28:18 AM
Giá : 80 000 VND
.

Ống tio dẫn nước loại 6mm
Đăng ngày 25-12-2014 08:30:28 AM
Giá : 12 000 VND
.

Bình áp 10l
Đăng ngày 22-12-2014 10:01:00 AM
Giá : 650 000 VND
.